Personlig utveckling

När man är medveten om vilket spel man spelar och varför gäller det att börja ändra på detta. Troligen har många kommit fram till att de sökar gillande - man gör saker för att man önskar bli omtyckt/söker kärlek. Detta är inte villkorslös kärlek, vill jag förtydliga.


Oftast har man hamnat i olika beroende förhållanden i olika grader. Jag gör detta för dig och då kräver jag att du gör detta för mig. Detta säger man mer eller mindre omedvetet. Oftast är olika rädslor inblandade och att vi saknar olika verktyg i oss själva, så vi blir beroende av andra för att få till vardagen.


Allt detta har oftast gjorts mer eller mindre omedvetet – inte nu då!


Genom att bli medveten om spelat så försvinner oftast en stor del av problematiken, tillsammans med en önskan om att få till en förändring i sanningen tjänst.


Det man t ex kan arbeta med är att:


Stärka sig själv! Vi behöver ha allt inom oss själva, Vi kan inte söka ex kärlek och tygghet hos andra. Vi kan inte kräva att andra skall älska oss villkorslöst eller att de skall ge oss en viss trygghet som vi önskar. Man kan också tänka att det är svårt att ge ut kärlek och trygghet om vi inte har detta inom oss själva. Så fort man känner att man har något behov och tänker att andra borde uppfylla detta så är det ett tecken på att man skall stärka och arbeta med sig själv, med målet att klarar sin vardag utan beroenden av andra så mycket som möjligt efter sina förutsättningar.


Många kan ha kännt att de har rädslor som stoppar dem på livsvägen.

Rädlor kan man gå in i och försöka leva ut.

- Stoppa inte huvudet i sanden! utan attakera rädslorna -ta tag i dem och låt dem inte syra ditt liv. Ta t ex minstepps, utsätt er för en lite rädsla i taget och övervinn den. Resonera med er själva. Styr era tankar i rätt riktning. Beröm er själva för de framsteg ni gör!


Lycka till!


Våga vara den du är, stå upp för dig själv- ingen annan gör det iallafall. Vad du än gör så finns det alltid någon som gillar eller ogillar det du gör. Så sluta att fundera. Gör det enkelt och gör det som känns rätt för dig. Då blir i allfall du glad, och vi har bara ansvar för oss själva.


Vissa har kanske nu fått tanken att de tror att ingen gillar dem om de visar sin sanna natur. Det är inte så konstigt att tro detta i dagens samhälle, där yttre materiella saker får för stor plats/betydelse. Samt att det fortfarande saknas full acceptans för olika åsikter/levene. Samhället får oss att tro att vi inte duger och inte blir lyckliga om vi inte anpassar oss.


Det jag tänker när jag har arbetat med mig själv om rädslan att jag inte duger som jag är. Är att jag då kritiserar min ursprungssjäl och guds skapelse. (Jag tror att jag är en del av skapelsen. att vi alla har en uppgift på jorden och att vi alla är lika världa).


Detta tror jag på, men i allafall är det svårt att inte trycka ner sig själv ibland. Men tänk på detta när ni kritiserar er själva. Vem kritiserar ni?


Jag har också tänkt på att man söker gillande för att man vill bli älskad för den man är. Men samtidigt spelar man en roll, för man är rädd att ingen skall gilla en som man är innerst inne. Det blir lite svårt då för omgivningen att älska en för den man är om man inte visar det äns.


Lycka till! / Raphael Reiki


Finns bara två känslor rädsla och kärlek.


Här kommer två citat ifrån boken ” en av de tolv, av Agnets Sjödin.

Denna bok rekommenderar jag verkligen att ni skall läsa.


”Jag ber er att inte vara rädda. Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte själen.”


”Vad gör man åt sin egen olycka!

Ofta kan man önska att man kunde fly från allt det som plågar en, men det är meningslöst, eftersom det är omöjligt. Du kan aldrig fly från dig själv eller det som bekymrar dig. Därför måste du med tankens kraft bemästra dina svårigheter. Du måste styra dina tankar, så att tankarna arbetar för dig och inte mot dig. Låt dig inte behärskas av oro- då blir du slav under rädslan och tjänare åt nedstämdhet och uppgivenhet. Om du tillåter dig att släppa taget om din oro och rädsla kommer du snart att uppleva hur kärleken strömmar genom dig. Du är ett barn av Gud och oanade krafter och möjligheter vilar inom dig. Möt varje hinder med den vissheten. Res dig upp i din fulla ståtlighet, sträck på dig och känn kraften som vilar inom dig. Guds kärlek finns inom dig och  överallt omkring dig.”


Det var ju enkelt...


När jag har arbetat med mig själv så har jag känt att rädslan är som ett hinder/lock.- den hindrar en ifrån att gå ut i det okända. Framtiden och vara uppdrag är okända och kan kännas skrämmande, vi vet inte vad framtiden har i sitt sköte.  Det är bekvämt då att skaffa ett hinder som stoppar oss och håller kvar oss i varat trygga liv.


Detta liv som vi lever som stoppas av hinder/rädsla kan inte vara ett liv i ren villkorslös kärlek.

(För rädsla och kärlek är motparter. Men så klart i grader. Men i ren villkorslös kärlek finns ingen rädsla.) Så lösningen är att se på framtiden och allt som händer med kärlek och mota bort rädslan. Fylla oss med kärlek- så finns ingen plats kvar för rädslan. Styra våra tankar och välja kärlek framför rädslan.


Lycka till/ Raphael Reiki.

Förlåtande


Det viktigaste i arbetet med uppstigningen är förlåtande. I förlåtande ligger läkningen. Det är i förlåtande du blir fri.


”Gud är förlåtande och förstående, han se djupt in i vårt inre och ser vår längtan. Han ser vår strävan. Om Gud är förlåtande och inte dömer dig för dina misstag är det även så du skall vara, förlåtande och icke dömande. Eftersträva höga tankar om dig själv och andra. Gör ingen skillnad på människor och fäll inga orätta domar. Vad vet ni om omständigheterna som påverkat en människas liv. Vad vet ni om de prövningar han eller hon just går igenom. Koncentrera dig på hur du lever ditt liv, var en förebild för dina medmänniskor och lev ärligt och kärleksfullt.” (en av de tolv)


Oftast är det svårast att förlåta oss själva.


Vi har lätt att ta på oss för mycket ansvar särskilt över situationer som blev fel. Vi klandrar oss och trycker ner oss. Ofta tror vi att hela världen kretsar runt oss. Vi tar oss själva på för stort ansvar- i slutändan leker vi Gud.


Vi har ansvar för vårt eget liv, göra det vi kan efter våra kunskaper för att göra vårat liv så bra som möjligt. Det är ingen som vill att någon annan styr och ställer över deras liv. Men ibland är vi öppna för tips och råd och önskar prata med någon, men om inte den person är mottaglig just då/ kan prata så får man prata med någon annan eller vänta lite. Man kan inte tvinga någon, kräva saker av någon som denne inte har. Här menar jag att vi kan inte vara tillgängliga dygnet runt och hjälpa personer, det finns andra att söka hjälp hos också.


Det är så lätt att vara efterklok när vi har all fakta. När vi förlåter måste man ha i åtanke hur var det då. Vilka uppgifter, verktyg, kvaliteér  hade jag. Hur såg mitt liv ut då.


Ibland kan det vara bra att vända och vrida på situationen, eller tänka att du  träffa personen i dina tankar som du önskar förlåta. Hur skulle mötet bli då?


Ett förlåtande är inte klart förrän du kramar om personen i dina tankar och sänder ren villkorslös kärlek och all lycka i framtiden till personen och ni båda släpps fria/kapar band.


Lycka till - Raphael Reiki

Hur ber man?


”Om ni brister i vishet, så be till Gud,men be utan att tvivla.


Be i stillhet, i ensamhet skall du samtala med Gud. Känn glädje när du ber och tacka bönen som att den redan är uppfylld. Och tillåt inte mänskligt tvivel att ansätta dig.Gud ser in i ditt hjärta och känner din innersta längtan och vet dina behov innan du uttalar dem.” (Ur en av de tolv)


Vad önskar du dig?


Detta kommer ifrån ett änglakort av Dorren Virtuel.


” Nu har du möjlighet att skriva manus helt enligt ditt hjärtas sanna önskan. När du väl bestämmer dig för vad du verkligen vill ha, vet att du är redo för det och förtjänar det, kommer det farande in i ditt liv som genom ett trollslag.”


Det låter ju fint..


Jag skall vara redo och förtjäna det, vi får inte tvivla med andra ord, eller känna rädsla inför det vi önskar. Där arbetar jag med en fråga som jag går in i:- Är jag värld …..känner jag minsta rädsla då när jag frågar mig själv detta så får jag arbeta med detta.


Ronda Byne skriver: Om du upplever en fördröjning när det gäller att ta emot det du vill ha, beror det bara på att det tar tid för dig att uppnå samma känslofrekvens som det du önskar dig. För att komma på samma frekvens måste du känna kärlek i att ha det du önskar nu och hålla kvar känslan.


Eller: Förverkliga det du önskar genom att föreställa dig och känna att din önskan redan är uppfyllt.


Så när ni affirmerar så är det känslorna som är viktigast, först tänker man vad man önskar uppnå men sedan fyller man på med positiva känslor runt det hela,och jobba bort alla tvivel/rädslor.


Lycka till / Raphael Reiki